Aydınlatma Metni

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kapoğlu Hukuk Bürosu (“Kapoğlu Hukuk”) olarak, müvekkillerimize ve danışanlarımıza ait kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu aydınlatma metnini, www.kapogluhukuk.com adresinde yer alan internet sitemiz (“İnternet Sitesi”) üzerinden elde ettiğimiz kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında form doldurmanız veya bizi telefonda arayarak ulaşmanız halinde, aşağıdaki kişisel verilerinizi işliyoruz:

Kimlik Bilgileri

Ad-soyadı

İletişim Bilgileri

Telefon numarası, e-posta adresi, yaşadığınız il

Diğer Bilgiler

Danışma formunun içeriği ve başvurunuzda yer alan diğer kişisel verileriniz

 

İnternet Sitesi, müvekkil ve danışanlarımıza adres, iletişim, hizmet sunduğumuz alanlar hakkında bilgi vermek amacıyla kurulmuştur ve çerezler (cookies) kullanılmamaktadır. Kapoğlu Hukuk olarak İnternet Sitesi ziyaretçi bilgileri saklanmamaktadır. Bununla birlikte kullandığınız tarayıcıların ve arama motorlarının kullandığı çerezler Kapoğlu Hukuk’un yönetiminde değildir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

İnternet Sitesi üzerinden danışma formunu doldurmanız halinde ya da bizi aramanız halinde telefon üzerinden kısmen otomatik yöntemlerle elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesine uygun olarak aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işliyoruz:

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik bilgileri, diğer bilgiler

Danışma formunu oluşturarak bize iletebilmenizin sağlanması,

Danışma formu içeriğinde yer alan soru ve taleplerinizin değerlendirilmesi.

Kişisel veri işlemenin, Kapoğlu Hukuk ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, diğer bilgiler

Talep ve başvurularınızla ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılması ve talebiniz doğrultusunda tarafınızla iletişim kurulması.

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, diğer bilgiler

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan ve diğer düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında saklanması zorunlu olan verilerin muhafazası.

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, diğer bilgiler

Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar nezdinde hukuki yükümlülüklerimiz veya talepleriniz doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması,

Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Kapoğlu Hukuk’a bir talepte bulunulması halinde gerekli bilgilerin paylaşılması

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Üçüncü Kişilere Aktarıyoruz?

Kapoğlu Hukuk olarak, kişisel verilerinizin gizlilik ve güvenliğini temin etmek adına Kanun’dan ve kişisel verilerin korunmasına yönelik ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz.

Kapoğlu Hukuk ile yaptığınız yazılı ve sözlü tüm görüşmeler gizlilik altındadır. Bununla birlikte yetkili kişi, kurum ve kuruluşlardan bir talep gelmesi halinde hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında paylaşılması zorunlu olan bazı bilgileri bu kişi, kurum veya kuruluşlarla paylaşmamız gerekebileceğini unutmamalısınız.

Ayrıca Kapoğlu Hukuk ile yapacağınız tüm görüşmeleri e-posta veya telefon ile yapmanızı öneriyoruz. Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook gibi platformlar üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde yapacağınız iletişim ve/veya belge bilgi gönderiminde yurt dışına kişisel veri aktarıldığını unutmamalısınız.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin Kanun’un 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Kapoğlu Hukuk’a iletmek için aşağıdaki yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz:

 • Talebinizi, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak info@kapogluhukuk.com adresine,
 • Talebinizi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla kapoglu@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza aracılığıyla,
 • Talebinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyerek ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesine uygun biçimde düzenledikten sonra, yazılı olarak, Kocatepe Mah. Recep Paşa Cad. 9/9 Beyoğlu/İstanbul adresine

gönderebilirsiniz.

Kapoğlu Hukuk, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvurularınızı, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.

 

Aydınlatma Metni Hakkında

İşbu Aydınlatma Metni, hukuki düzenlemelere ve değişen veri işleme faaliyetlerine uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Kapoğlu Hukuk tarafından yapılacak güncellemeler İnternet Sitesi üzerinden bildirilecektir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 05/05/2022

 

 

Avukata Sor
Hemen Ara
WhatsApp