Miras Hukuku

Miras Hukuku

Büromuzca; vasiyetnamenin düzenlenmesi, mirasçılık belgesinin (veraset ilamı) alınması, bu belgelerin Türkiye’de tanınması ve tenfizi davalarının yürütülmesi, terekenin tespiti ve yönetilmesi, mirasın taksimi işlemlerinin sulh veya dava yolu ile yürütülmesi, izale-i şüyu işlemlerinin sulh veya dava yolu ile yürütülmesi, ölüme bağlı tasarrufların tenkisi ve iptali davaların yürütülmesi, miras hukukuna ilişkin sözleşmelerin (miras sözleşmesi, vasiyetname, ölünceye kadar bakma sözleşmesi vb.) hazırlanmasına ilişkin hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktayız.

Avukata Sor
Hemen Ara
WhatsApp