İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuzca; işveren ve işçilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işe alımdan iş akdinin sonlanmasına kadar geçen tüm sürecin yönetilmesi, bu sürecin sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi, her olaya göre ayrı ayrı savunma yazılarının, tutanakların düzenlenmesi, ihtarnamelerin hazırlanması, iş kazaları, mesleki hastalıkları, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması vb. hususlarda hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktayız.

Avukata Sor
Hemen Ara
WhatsApp